Anunt atribuire servicii transport, cazare si masa

Nr. 225/29.01.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de transport, cazare si masa

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC ARI TOUR SRL cu sediul in Alba Iulia, str. Toporasilor nr. 3, Bl, CB3

Pretul contractului: 67524 lei

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 29.01.2019

 

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.