Nr. 867/19.03.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii paza si protectie (monitorizare si interventie)

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 10, Cladirea Conect 1, etaj 3, sector 2

Pretul contractului: 5780 lei  fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 14.03.2019

 

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.