Anunt atribuire servicii de formare profesionala

Nr. 1834/12.06.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de formare profesionala

 

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: ASOCIATIA PROEURO-CONS cu sediul in Slatina, str. Garofitei nr. 5, scara A , ap. 12, judetul Olt

Pretul contractului: 23000 lei  TVA 0

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 10.06.2019

 

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.