Anunt atribuire servicii catering

Nr. 2843/16.10.2019

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de catering pentru participantii la atelierele de lucru

 

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC BOEMA LUX SRL cu sediul in Lancram, municipiul Sebes, str. Principala nr. 276 judetul Alba

Pretul contractului: 6980 lei  fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 14.10.2019