Anunt atribuire contract spatiu Blaj

Nr. 2307/09.08.2019

ANUNT DE ATRIBUIRE

CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU CURS

OPERATOR UNIVERSAL SPALATOR TEXTILE SI CURATITOR CHIMIC – BLAJ

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 in urma organizarii selectiei de oferte pentru inchirierea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii de formare pentru cursul de operator universal spalator textile si curatitor chimic – Blaj, in cadrul proiectului „Scoala pritenoasa” ID 106468, anunta atribuirea contractului de inchiriere:

Ofertant castigator: ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ cu o oferta financiara de 900 lei fara TVA/curs.

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normelor interne nr. 2133/04.12.2018.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data semnarii contractului: 08.08.2019

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.