Anunt atribuire catering Campeni

Nr. 1138/06.12.2017

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii catering pentru cursantii din Cimpeni

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC RAPADA LINE SRL cu sediul in Arieseni, nr.14, comuna Arieseni, judetul Alba

Pretul contractului: 95356,80 lei  fara TVA

Procedura aplicata: procedura simplificata proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 06.12.2017

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.