Nr. 566/09.03.2020

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de formare profesionala

 

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: ASOCIATIA START PENTRU FORMARE cu sediul in Craiova, strada 1 Decembrie 1918, nr. 17, bloc P2, scara 1, ap. 16, judetul Dolj

Pretul contractului: 91000 lei  TVA 0

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 06.03.2019

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.