Anunt achizitie servicii transport, cazare si masa

Nr. 2919/23.10.2019

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE TRANSPORT, CAZARE SI MASA PENTRU PATRU MANAGERI SCOLARI

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Scoala prietenoasa” ID 106468, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de transport, cazare si masa pentru patru manageri scolari.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de transport, cazare si masa

CPV: 55110000-4; 55300000-3; 60130000-8.

Data limita de depunere oferte: 30.10.2019 ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 30.10.2019, ora 12,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site  www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

 

Documentatie ofertanti servicii de transport, cazare si masa manageri scolari