Anunt achizitie servicii formare profesionala

Nr. 650/07.03.2019

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

 Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Scoala prietenoasa” ID 106468, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de formare profesionala.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de formare profesionala

CPV: 80530000-8.

Data limita de depunere oferte: 15.03.2019 ora 10,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 15.03.2019, ora 10,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site  www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

Documentatie ofertanti servicii de formare