Nr. 1544/27.07.2021

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

 

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „LEADER in servicii sociale” ID 139401, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de organizare evenimente in localitatile Ghirbom, comuna Berghin, judetul Alba si Dostat, comuna Dostat, judetul Alba.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de organizare evenimente

CPV: 79952000-2.

Data limita de depunere oferte: 03.08.2021 ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 03.08.2021, ora 12,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site  www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

 

Documentatie pentru ofertanti servicii organizare de evenimente