ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA


Nr. 1964/30.08.2021

ANUNT DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
Ofertant castigator: CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA cu sediul in municipiul Deva, str. G. Baritiu nr. 2, judetul Hunedoara
Pretul contractului: 95200 lei TVA 0 lei
Procedura aplicata: procedura proprie
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Data atribuirii contractului: 24.08.2021
Obiectul contractului: servicii de formare profesionala, in cadrul proiectului INSIST „Inca o sansa la educatie”, ID 132172.

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.