ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA – ADS

Nr. 2671/22.11.2021

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de formare profesionala.
Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA
Obiectul contractului: servicii de formare profesionala
CPV: 80530000-8.
Data limita de depunere oferte: 02.12.2021 ora 12,00
Data si ora deschiderii ofertelor: 02.12.2021, ora 12,30
Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com
Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia sau se poate descarca de pe site www.as2001alba.ro.
Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.
Descarcati de aici Documentatia si formularele.