Specialist in managementul deseurilor

Curs destinat responsabililor pentru gestionarea deseurilor in conformitate cu cerintele Legii nr. 211/2011
Taxa de particpare la acest curs este de 400 lei/persoana.

Tematica cursului:

  • Regimul deseurilor – prevederi legislative
  • Obligatiile legale in sarcina agentilor economici

Competenţe dobândite după absolvirea acestui curs:

  • Lucrul în echipă
  • Asigurarea calității activității de management al deșeurilor
  • Planificarea activității de management al deșeurilor
  • Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor
  • Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor
  • Evaluarea activității de management al deșeurilor
  • Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor

Dosarul de inscriere la curs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
• cerere de inscriere la curs
• copie dupa actul de identitate
• copie dupa actele de studii(studii superioare absolvite sau in curs de derulare)
• copie dupa certificat de nastere si casatorie(dupa caz)

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0258/814.227 sau la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia, din str. Miron Costin nr.2.

Cursurile de calificare sunt acreditate de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.