Berghin

Serviciul de ingrijire batrani la domiciliu Berghin, jud.Alba

         Centrul de îngrijire la domiciliu Berghin, jud. Alba acoperă nevoile de asistenţă și sprijin ale persoanelor care datorită vârstei, condiţiilor fizice sau psihice sunt imobilizate la pat sau la domiciliu, au o situaţie materială, familială sau financiară deficitară sau nu îşi pot asigura o viaţă demnă, decentă, fără sprijin din exterior.

Scopul serviciilor sociale oferite de către Asociaţia A.S. 2001 Alba Iulia la nivelul comunităţii Berghin este menținerea vârstnicilor dependenţi şi/sau singuri la domiciliu, în mediul familial de viață, pentru perioade cât mai lungi de timp.

Activitățile au fost demarate în anul 2006 din nevoia de a asigura un trai decent populaţiei vârstnice.

Capacitate: 30 beneficiari/lună cu domiciliul în reședința de comună Berghin sau satele aparținătoare: Henig, Straja, Ghirbom.

Personalul de specialitate al unității de îngrijire la domiciliu este format din:
• coordonator centru;
• asistent social;
• îngrijitori la domiciliu;
• medici de familie colaboratori.

Organizarea și funcționarea Centrului de îngrijire la domiciliu Berghin, județul Alba sunt reglementate în ROF-ul serviciului, disponibil atât la punctul de lucru al unității de asistență socială, cât și la sediul furnizorului de servicii sociale.

Servicii furnizate:

 • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi: igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentaţie şi hidratare, igiena eliminărilor, transfer şi mobilizare, facilitarea deplasării în interior sau exterior, comunicare;
 • ajutor pentru activităţile instrumentale: prepararea hranei, activităţi menajere şi gospodăreşti, gestiunea şi administrarea bugetului şi a bunurilor, efectuarea cumpărăturilor, aprovizionarea cu apă, lemne și medicamente, sprijin pentru plata unor servicii sau obligaţii curente, supravegherea administrării tratamentului medical, însoţirea în mijloacele de transport, activităţi de petrecere a timpului liber, de acompaniere sau socializare;
 • consiliere socială;
 • facilitarea relaţiei cu medicul de familie, comunitatea, cu aparţinătorii şi cu instituţiile statului;
 • acordarea de pachete cu materiale sanitare;
 • acordarea de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor, donaţii de Pampers;
 • alte servicii adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

Costuri: Vârstnicii pot beneficia gratuit de servicii, finanţarea fiind asigurată din diverse surse:

 •  subvenţii de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998
 • fonduri proprii ale Asociaţiei A.S. 2001 Alba Iulia

PLIANT berghin

Ne puteți găsi la una dintre datele de contact de mai jos:

 • CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Comuna BERGHIN, sat GHIRBOM, str. Principală, nr. 326, jud. Alba,
tel.: 0760.290863, e-mail:bccberghin@yahoo.com

 • ASOCIAȚIA A.S. 2001 ALBA IULIA

Tel./fax: 0258.814227
e-mail: as2001alba@yahoo.com
Web: www.as2001alba.ro