Anunt Spring

Ar putea fi o imagine cu text care spune „UNIUNEA UNIUNEAEUROPEANĂ GUVERNUL ROMANTEL Instrumente tructurale 2014-2020 InstrumeStruc 2020 2014- AnunÈ› În perioada 01.02.2021 26.02.2021 AsociaÈ›ia AS 2001 Alba Iulia, în cadrul proiectului INSIST „încă o Èansă la educaÈ›ie" I.N.S.I.S.T. face înscrieri în localitatea Spring, pentru cei care nu au INCA SANSA finalizat invatamantul obligatoriu. LA EDUCATIE Date de contact: AsociaÈ›ia AS 2001 Alba Iulia: 0258 814 227, Todorean Dorin 0745372037 email: as200lalba@yahoo.com”