Anunt Rosia de Secas

Ar putea fi o imagine cu text care spune „UNIUNEA UNIUNEAEUROPEANĂ GUVERNUL ROMANTEN Instrumente Structurale 2014-2020 InstrumeStruc 2020 AnunÈ› În perioada 01.02.2021 26.02.2021 AsociaÈ›ia AS 2001 Alba lulia, în cadrul proiectului INSIST „încă o Èansă la educaÈ›ie" I.N.S.I.S.T. face înscrieri în comuna RoÈ™ia de SecaÈ™ pentru NCA SANSA LA EDUCATIE învățământul primar (persoane care au cel mult 3 clase absolvite). Date de contact: AsociaÈ›ia AS 2001 Alba Iulia: 0258 814 227, Avram Simona: 0757990406, email: as200lalba@yahoo.com”