Anunt inchiriere spatiu curs Scarisoara

Nr. 2790/11.10.2019

ANUNT INCHIRIERE SPATIU PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE FORMARE

DIN CADRUL CURSULUI DE PAVATOR – SCARISOARA

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, selectie de oferte pentru inchirierea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii de formare profesionala din cadrul cursului de pavator.

  1. Spatiul care va fi inchiriat trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici:

– situat in localitatea Scarisoara, judetul Alba;

– acces la grup sanitar;

– spatiul trebuie sa permita desfasurarea activitatii pentru 14 cursanti;

– utilitati: apa, canalizare, energie electrica, incalzire;

– spatiul trebuie sa fie dotat cu mobilier specific desfasurarii activitatii de formare.

Ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

– dovada proprietatii (folosintei) spatiului pe care il ofera spre inchiriere;

– schita spatiului pe care il ofera spre inchiriere;

– oferta de pret;

– descriere spatiu.

Durata medie a contractului de inchirere: 4 luni.

Data limita de primire a ofertelor: 17.10.2019, ora 9,00.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele pot fi transmise pe adresa de mail: as2001alba@yahoo.com sau la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5.

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.