ANUNT DE ATRIBUIRE CURS LUCRATOR FINISOR IN CONSTRUCTII

Nr. 512/05.04.2018

 

ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU CURS

LUCRATOR FINISOR IN CONSTRUCTII

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 in urma organizarii selectiei de oferte pentru inchirierea unui spatiu curs pentru desfasurarea activitatii de formare pentru cursul de lucrator  finisor in constructii in localitatea Cimpeni in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, anunta atribuirea contractului de inchiriere:

Ofertant castigator: Pogan Claudia cu o oferta financiara de 2100 lei/curs.

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normelor interne nr. 773/06.10.2017.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data semnarii contractului: 05.04.2018

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.