Anunt atribuire spatiu curs Campeni

Nr. 2874/18.10.2019

 

ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU CURS

PAVATOR – CIMPENI

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 in urma organizarii selectiei de oferte pentru inchirierea unui spatiu curs pentru desfasurarea activitatii de formare pentru cursul de pavator in localitatea Cimpeni in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, anunta atribuirea contractului de inchiriere:

Ofertant castigator: D-na. Pogan Claudia  cu o oferta financiara de 3000 lei/curs.

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normelor interne nr. 773/06.10.2017.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data semnarii contractului: 18.10.2019

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.