Anunt atribuire spatiu Cimpeni sept 2018

Nr. 1487/20.09.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU CURS

LUCRATOR IN CONFECTII PIELE SI INLOCUITORI

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 in urma organizarii selectiei de oferte pentru inchirierea unui spatiu curs pentru desfasurarea activitatii de formare pentru cursul de lucrator  in confectii piele si inlocuitori in localitatea Cimpeni in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, anunta atribuirea contractului de inchiriere:

Ofertant castigator: Pogan Claudia cu o oferta financiara de 1500 lei/curs.

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normelor interne nr. 773/06.10.2017.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data semnarii contractului: 20.09.2018

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.