Anunt atribuire servicii paza si protectie

Nr. 1159/03.08.2018

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii paza si protectie (monitorizare si interventie)

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: SC THUG SECURITY SRL cu sediul in Alba Iulia, str. Iasilor nr. 93, judetul Alba

Pretul contractului: 9600 lei  fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 03.08.2018

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.