Nr. 30/07.01.2019

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Achizitie servicii de consultanta si reprezentare juridica

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Ofertant castigator: CABINET DE AVOCAT BADAU DAN LUCIAN cu sediul in Cimpeni, str. Oituz nr. 10, judetul Alba

Pretul contractului: 148500 lei

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 07.01.2019

Relatii la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei, persoana de contact Irimie Lucia.