Anunt achizitie servicii juridice

Nr. 2124/13.12.2018

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA SI

 REPREZENTARE JURIDICA

 Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de consultanta si reprezentare juridica

CPV: 79110000-8

Data limita de depunere oferte: 19.12.2018 ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 19.12.2018, ora 12,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia si va fi publicata pe www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

Documentatie ofertanti servicii consultanta si reprezentare juridica