Anunt achizitie servicii de paza si protectie

Nr. 1090/27.07.2018

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII PAZA SI PROTECTIE

 (MONITORIZARE SI INTERVENTIE)

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de paza si protectie (monitorizare si interventie) la centrele de servicii din Scarisoara  si Cimpeni judetul Alba.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de paza si protectie (monitorizare si interventie)

CPV: 79711000-1, 79713000-5

Data limita de depunere oferte: 02.08.2018 ora 10,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 02.08.2018, ora 10,30

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia si va fi publicata pe www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

Documentatie ofertanti servicii paza-monitorizare si interventie