Anunt achizitie servicii catering Campeni

Nr. 1014/23.11.2017

ANUNT ACHIZITIE SERVICII CATERING PENTRU CURSANTII DIN CIMPENI

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2 ap. 5 organizeaza in cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, procedura de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de catering pentru cursantii din localitatea Cimpeni judetul Alba.

Achizitor: ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA

Obiectul contractului: servicii de catering

CPV: 55520000-1

Data limita de depunere oferte: 04.12.2017 ora 16,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 05.12.2017 ora 9,00

Oferta va fi elaborata obligatoriu in limba romana.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Ofertele se trimit la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia sau pe mail: as2001alba@yahoo.com

Documentatia pentru ofertanti se poate ridica de la sediul Asociatiei AS 2001 Alba Iulia si va fi publicata pe www.as2001alba.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0258814227 sau la sediul Asociatiei As 2001 Alba Iulia, persoana de contact Irimie Lucia.

Documentatie pentru ofertanti catering Cimpeni

Formulare 1

Formulare 2